Giới thiệu

Thông tin mới nhất

22.08.2017

ETSCO du lịch, nghỉ mát Đà Nẵng - Hội An

ETSCO du lịch, nghỉ mát Đà Nẵng - Hội An

Với mục tiêu chăm sóc đời sống tinh thần cho CBCNV trong Công ty và xây dựng phòng trào hoạt động vui chơi, du lịch nghỉ mát sau cả năm làm việc căng thẳng; ETSCO vừa tổ chức đợt tham quan nghỉ mát cho toàn thể CBCNV tại Đà Nẵng – Hội An từ 30/7-1/8.

Đọc tiếp

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Tư tưởng chủ đạo
 
ETSCO mong muốn trở thành một công ty lớn mạnh trong lĩnh vực Xây lắp và Dịch vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, “Cùng khách hàng hướng tới thành công”.
 
Công ty phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
 
Để luôn đạt được chất lượng tốt và ổn định, chúng tôi cam kết thực hiện những nguyên tắc sau:
•    Tìm hiểu kỹ về các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng nhu cầu của khác h hàng một cách tốt nhất.
•    Thường xuyên phổ biến cho Cán bộ công nhân viên để mọi người luôn hiểu rằng: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của ETSCO. Mọi cán bộ, công nhân, nhân viên phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
•    Tiến hành đổi mới thường xuyên công tác quản lý, điều hành chất lượng với sự tham gia của toàn bộ bộ máy và từng cán bộ công nhân viên của Công ty.
•    Tuân thủ nghiêm túc các quy định về chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước và mọi yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
•    Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân. 
 
ETSCO trân trọng tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và coi đó là sự trợ giúp quý báu để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm do Công ty thực hiện!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

               

          Click để zoom ảnh to