Tuyển dụng

Kỹ thuật Điện - Nước - ĐHKK

Do nhu cầu triển khai các dự án của công ty trên toàn quốc, cũng như nhu cầu mở rộng thị trường trong thời gian tới. ETSCO cần tuyển dụng một số kỹ thuật thi công.

Xem chi tiết

Công nhân thi công Điện - Nước - Điều hòa

Do nhu cầu triển khai các dự án của công ty trên toàn quốc, cũng như nhu cầu mở rộng thị trường trong thời gian tới. ETSCO cần tuyển dụng một số công nhân thi công.

Xem chi tiết